دانشجویان آمار دانشگاه شیراز ورودی 89
*statistics of shiraz university*
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


سلام به همه دوستان مخصوصا دوستان گل آماری.


****روزی آمار به اندازه خواندن و نوشتن، از ضروریات زندگی یک ملت پویا خواهد شد.****زندگی چون گل سرخ است... پر از عطر... پر از خار... پر از برگ لطیف... یادمان باشد اگر گل چیدیم... عطر و برگ و گل و خار همه همسایه دیوار به دیوار هم اند...


بچه ها نظر یادتون نره!!!!!!!!

مدیر وبلاگ : سیده ویلدا افضلی
نظرسنجی
دوست دارید صندلی داغ راه بندازیم؟؟ 
 
من می‌‌توانم خوب، بد، خائن، وفادار، فرشته‌خو یا شیطان‌ صفت باشم.   من می توانم تو را دوست داشته یا از تو متنفر باشم.   من می‌توانم سکوت کنم، نادان و یا دانا باشم.   چرا که من یک انسانم، و این‌ها صفات انسانى است   و تو هم به یاد داشته باش:   من نباید چیزى ...باشم که تو می‌خواهى، من را خودم از خودم ساخته‌ام.   منى که من از خود ساخته‌ام، آمال من است.   تویى که تو از من می سازى آرزوهایت و یا کمبودهایت هستند.   لیاقت انسان‌ها کیفیت زندگى را تعیین می‌کند نه آرزوهایشان   و من متعهد نیستم که چیزى باشم که تو می‌خواهى   و تو هم می‌توانى انتخاب کنى که من را می‌خواهى یا نه   ولى نمی‌توانى انتخاب کنى که از من چه می‌خواهى   می‌توانى دوستم داشته باشى همین گونه که هستم، و من هم.   می‌توانى از من متنفر باشى بى‌هیچ دلیلى و من هم.   چرا که ما هر دو انسانیم.   این جهان مملو از انسان‌هاست.   پس این جهان می‌تواند هر لحظه مالک احساسى جدید باشد.   تو نمی‌توانى برایم به قضاوت بنشینى و